روانشناسی مثبت نگر سه شنبه ۲۵ مرداد۱۳۹۰ ۳:۲۱ قبل از ظهر

روانشناسی مثبت نگر در اواخر دهه 1990 به وسیله سلیگمن در مدتی که رئیس انجمن روانشناسی آمریکا بود شکل گرفت . روانشناسی مثبت نگر به خوشبختی ، برتری و عملکرد بهینه انسان می پردازد . آیا این تاکید بر مثبت نگری به نظر شما آشنا می رسد ؟ بله ، این همان چیزی است که مزلو و سایر روانشناسان انسان گرا بیش از 30 سال قبل مورد تا کید قرار دادند .

مارتین سلیگمن که پدر علم جدید روانشناسی مثبت شناخته می شود به استناد بیست سال پژوهش های بالینی توضیح می دهد که چگونه خوش بینی بر کیفیت زندگی می افزاید و چگونه هر کسی می تواند خوش بین بودن را تمرین کند . دکتر سلیگمن با ارائه فنون ساده توضیح می دهد چگونه از روحیه (( من تسلیم هستم)) فاصله بگیریم ، سبک توضیحی سازنده تری اتخاذ کنیم و از مثبت اندیشی به سود خود استفاده نماییم . این مهارت ها می توانند افسردگی را از میان بردارند ، به نظام ایمنی شما قدرت بیشتری بدهند ، کاری کنند که از توانمندی های بالقوه خود بهره برداری بیشتری بکنید و روزگار شادتری را تجربه نمایید  .

وقتی شب روی تخت خوابتان دراز می کشید و به زندگی خود و زندگی کسانی که آنها را دوست دارید فکر می کنید ، بیشتر می خواهید از +2 به +6 بروید ، نه اینکه از -5 به -2 برسید . اما روانشناسی     فقط به ما گفته بود که چگونه از میزان بدبختی و فلاکت بکاهیم ، نه اینکه چگونه بهترین ها را انتخاب   کنیم . این همان نیمه ی پخته ای بود که روان شناسی مثبت نام گرفت .                                                                    

منبع : از بدبینی به خوش بینی ( سلیگمن )                                                                                                                       

نوشته شده توسط علیرضا نوربخش مقدم  | لینک ثابت |